UXO (2019)

Walter Sallisen sävellys ja Klaus Maunukselan dramaturgia on esitystaiteellista. Kollektiivinen tekeminen korostuu, ja teoksen voi mieltää niin teatteriksi, tila-aikataiteeksi kuin musiikiksi. Aistimellisuus, käsitteellisyys ja maailmaa tutkiva ote painottuvat. […] UXO-teoksen räjähdysherkkä aines on vertauskuva ihmiskunnan elintavalle. Pimeys on kehotus pohdintaan: mene itseesi.

Susanna Välimäki, Helsingin Sanomat

Matka oli raskas ja hämmentävä, vaikkakin eittämättä taidolla toteutettu. Se imaisi kuulijan omien ajatustensa ja mielleyhtymiensä syövereihin, ja on vielä kaksi vuorokautta myöhemminkin vaikeaa yrittää tavoittaa taiteellista kehua tai kritiikkiä. UXO vain – oli, upotti sisäänsä ja tuli koetuksi.

Santeri Kaipiainen, Rondo

UXO on englanninkielinen lyhenne sanasta unexploded ordnance. Termi tarkoittaa räjähtämättömiä pommeja, kranaatteja ja miinoja, jotka säilyvät maaperän sisällä räjähdysalttiina jopa vuosikymmeniä laukaisemisensa jälkeen.

Räjähtämättömien pommien tavoin nykytodellisuus on täynnä selittämätöntä uhkaa, jolle ei ole yhtä selkeää syytä. Elämme jatkuvaan kasvuun perustuvassa talousjärjestelmässä kuumenevalla planeetalla, ja tulevaisuus näyttäytyy vuoroin teknologisten utopioiden, vuoroin lähestyvien katastrofien valossa. Kiihtyvässä poliittisessa ilmapiirissä konfliktit ketjuuntuvat arvaamattomalla tavalla, eivätkä yhteiskunnalliset jännitteet pääse koskaan täysin purkautumaan. Hypernormalisoituneessa mediatodellisuudessa se, mikä äsken oli poikkeuksellista, on nyt jo uusi normaali. Miltä jatkuva kiihtyminen kuulostaa ilman näköaistin välittämää visuaalista kuvatulvaa?

UXO on nykymusiikkia ja esitystaidetta yhdistävä kokemuksellinen ääniteos, joka koetaan täydellisessä pimeydessä. Elektroakustisen teoksen esittävät Awake Percussion -lyömäsoitinkvartetti ja kuoro yhdessä live-elektroniikan kanssa.

Lisää aiheesta:

Essee: Pimeydestä ja kiihtymisestä, Klaus Maunuksela

Essay: On Darkness and Acceleration, Klaus Maunuksela

Sävellys ja äänisuunnittelu: Walter Sallinen
Libretto ja dramaturgia: Klaus Maunuksela
Äänisuunnittelu ja -tekniikka: Kaj Mäki-Ullakko
Lavastus ja tilasuunnittelu: Jyri Sucksdorff
Kapellimestari: Taavi Oramo
Awake Percussion: Petteri Kippo, Lauri Pekkarinen, Jerry Piipponen, Walter Witick
Kuoro: Sanni Kriikku, Sara-Maria Heinonen, Sonja Silvander, Juha Ekola, Antti Autio, Hannes Mikkelsson, Helena Puukka, Juha Pulli, Juho Keränen, Laura Sorvari, Noora Kauppila, Nooa Kekoni
Tukijat: Koneen Säätiö, Helsingin juhlaviikot, Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto, Majaoja-säätiö, Svenska Kulturfonden, Musiikin edistämissäätiö, Taiteen edistämiskeskus

%d bloggers like this: