Dramaturgian uudelleenpolitisoimisesta – The Practice of Dramaturgy: Working on Actions in Performance (2017) (Mustekala 2/2021 vol. 81)

“Näkökulman laajentaminen on keskeistä dramaturgian politiikan kannalta. Se näyttää, että dramaturgiset käytännöt suhtautuvat todellisuuteen tuottavasti: dramaturginen ajattelu ei tapahdu maailmasta erillään, vaan osallistuu todellisuuden tuottamiseen osana yhtä teosta laajempia prosesseja ja niiden verkostoa. Dramaturgian politiikka ei nähdäkseni koske ensisijaisesti vallitsevien merkitysjärjestelmien sisällä tapahtuvia siirtymiä, vaan representaation tason alittavia ruumiillisen olemassaolon virtoja, joiden varaan nuo järjestelmät viime kädessä rakentuvat; erilaiset materiaalisuudet, infrastruktuurit, ruumiilliset tunnut ja subjektiivisuuksien villi yksilöitymättömyys ovat se maaperä tai mullas, josta dramaturgiset ja poliittiset toimijuudet nousevat.”

Dramaturgian uudelleenpolitisoimisesta: The Practice of Dramaturgy – Working on Actions in Performance (2017)

Essee Konstantina Georgeloun, Efrosini Protopapan ja Danae Theodoridoun teoksesta The Practice of Dramaturgy: Working on Actions in Performance (valiz 2017). Teksti on julkaistu osana Mustekala-verkkolehden Dramaturgia-teemanumeroa, jonka kirjoittivat ja toimittivat Milka Luhtaniemi, Arni Rajamäki ja Klaus Maunuksela.

An essay on The Practice of Dramaturgy: Working on Actions in Performance (valiz 2017) by Konstantina Georgelou, Efrosini Protopapa and Danae Theodoridou (ed.). The text was published in Mustekala online magazine’s special number on dramaturgy that was written and edited by Milka Luhtaniemi, Arni Rajamäki and Klaus Maunuksela.

%d bloggers like this: